Av. Ahmet Yılmaz, LL.M

1986 Gaziantep doğumludur. 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, University of East Anglia, Norwich Law School’da (İngiltere) Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisansını “Rekabet Hukukunda Üç Kat Tazminat Hakkı” konusunda yazmış olduğu tezle tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisansına devam etmektedir. Ayrıca, kendisi, marka vekilidir. 2014 yılında Canacankatan Avukatlık Bürosu’na katılmıştır.